Està utilitza'n "INTERNET EXPLORER" un explorador no actualitzat, canviï d'explorador per una bona usabilitat web.